วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ถังขยะกทม. , ถังขยะ40ลิตร , ถังขยะ60ลิตร , ถังขยะ100ลิตร , ถังขยะ120ลิตร , ถังขยะ240ลิตร


- ถังขยะ 240 ลิตร ฝามีช่องทิ้งเปิด-ปิด มีล้อเข็น

 1,700  บาท/ใบ
- ถังขยะ 240 ลิตร ฝาเรียบ มีล้อเข็น 

1,700 บาท/ใบ

- ถังขยะ 100 ลิตร ทรงกลม 

850 บาท/ใบ
- ถังขยะใส 45 ลิตร ทรงกลม

750 บาท/ใบ

- ถังขยะใส 56 ลิตร ทรงหกเหลี่ยม 

850 บาท/ใบ

 - ถังขยะใสขุ่น 40 ลิตร    550 บาท/ใบ
 
- ถังขยะใสขุ่น 60  ลิตร   750 บาท/ใบ


- ถังขยะ 120 ลิตร ทรงสี่เหลี่ยม ฝาผลักหน้า-หลัง

   1,100 บาท/ใบ